Dagpenge

Hvis du bliver ledig, og du har ret til dagpenge, skal du på din første ledighedsdag melde dig ledig på Jobnet.

Når du modtager arbejdsløshedsdagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at:

  • Du skal registrere dig som jobsøgende på Jobnet eller i jobcenteret fra første dag, du er ledig
  • Du skal lave et CV på Jobnet og vedligeholde det
  • Du skal være aktiv jobsøgende og dermed kunne tage et arbejde med dags varsel. Er du i tvivl, så spørg din A-kasse
  • Du skal minimum hver 7. dag tjekke dine jobforslag på Jobnet
  • Du skal desuden bruge din Joblog. Jobloggen hjælper dig til at holde hånd i hanke med din jobsøgning.
  • Du skal være berettiget til dagpenge - spørg din A-kasse

Retten til dagpenge

Både lønmodtagere og selvstændige kan modtage dagpenge ved ledighed, hvis de opfylder en række betingelser.

Ret til dagpenge kræver blandt andet et medlemskab af en a-kasse, og at man er registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret, opfylder et særligt beskæftigelseskrav og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Endvidere er det et krav, at man ikke er selvforskyldt ledig.

borger.dk kan du få et godt overblik over de generelle dagpengeregler og betingelser, der gælder for at modtage dagpenge og supplerende dagpenge som både lønmodtager og selvstændig.

Du kan finde relevante regler, bekendtgørelser og vejledninger på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Økonomi

Som dagpengemodtager skal du kontakte din A-kasse for information om ansøgning og udbetaling af dagpenge. Det er også din A-kasse, der afgør, om du har ret til dagpenge.

Jobnet

Jobnet melder du dig ledig samt lægger dit CV ind og opdaterer dette. http://dfdg.dk/da/Borgerrettet_materiale/CV-paa-Jobnet.aspx

Det er også på Jobnet, at du registrerer f.eks. sygdom, ferie og midlertidigt arbejde. Læs mere herom på Jobnet.

 

25 uundværlige links til jobsøgning

https://ballisager.com/25-uundvaerlige-links-til-din-jobsoegning/

Publiceret 23-02-2018