Virksomhedspraktik og løntilskud

Som ledig dagpengemodtager har du mulighed for at komme i virksomhedspraktik og løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere efter nærmere regler.

Praktik og løntilskud kan være en god mulighed for dig for at afprøve nye arbejdsområder, opnå praktisk erfaring indenfor et særligt område, genoptræne eller styrke kvalifikationer eller styrke dit netværk.

Du vil i løbet af dit ledighedsforløb få tilbud om at komme i virksomhedspraktik og løntilskud. Du har også selv mulighed for at finde en praktikplads eller et løntilskudsjob. Dette skal du drøfte nærmere med din sagsbehandler.

Virksomhedspraktik

Som ledig dagpengemodtager har du mulighed for at komme i virksomhedspraktik i op til 4 uger. Virksomheden udbetaler ikke løn under praktikopholdet, men du modtager en ydelse fra din A-kasse, og denne svare til de dagpenge, som du ellers ville være berettiget til.

Løntilskud

En virksomhed kan, hvis bestemte krav er opfyldt, ansætte dig og opnå tilskud til lønnen. Forløbet og længden af perioden med tilskud aftales mellem dig, virksomheden og jobcenteret. Mens du er ansat i job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt Jobnet, men du modtager løn fra virksomheden og ikke dagpenge fra din A-kasse.

Mere information

For mere information om mulighederne for virksomhedspraktik og løntilskud kontakt din sagsbehandler, der kan rådgive og vejlede dig om netop din situation. Du har også mulighed for at kontakte Job & Kompetences information på 9915 7160.

Publiceret 11-01-2018