Folketinget har vedtaget at du skal have opholdt dig i Danmark i 9 ud af de seneste 10 år, for at opnå ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

Indførelse af beskæftigelseskrav

Herudover er retten til uddannelses- eller kontanthjælp også betinget af, at du har haft ordinær beskæftigelse i Danmark i en periode, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder (4.810 timer) inden for de seneste 10 år.

Hvis du har drevet selvstændig virksomhed, gælder der særlige regler for, hvordan beskæftigelseskravet beregnes. Spørg på Ydelseskontoret for nærmere information.
Beskæftigelseskravet kræves alene opfyldt én gang, uanset om du løbende modtager uddannelses- eller kontanthjælp eller genansøger herom. 

Hvad betyder reglerne for dig?

Hvis du er indrejst til Danmark før den 1. januar 2008, er du ikke omfattet af de nye regler. Vær dog opmærksom på, at reglerne kan få betydning for dig, hvis du rejser ud af landet i mere end 12 sammenhængende måneder og herefter genindrejser og får brug for hjælp til din forsørgelse. 

Hvis du er indrejst til Danmark efter den 1. januar 2008 og i dag modtager uddannelseshjælp/ kontanthjælp. Er du ikke omfattet af de nye regler og vil fortsætte med at modtage uddannelseshjælp/kontanthjælp efter den 1. januar 2019.  

Bemærk dog, at hvis din uddannelseshjælp/kontanthjælp i en periode på 2 hele kalendermåneder eller derover ophører, og du efter den 1. januar 2019 igen ansøger om hjælp, skal du opfylde både opholds- og beskæftigelseskravet for igen at opnå ret til enten uddannelseshjælp/ kontanthjælp frem for integrationsydelse. 

Hvis du er indrejst til Danmark efter den 1. januar 2008 og i dag modtager integrationsydelse, er du omfattet af de nye regler. Hvilket betyder at retten til uddannelses- og kontanthjælp vil blive betinget af, at du opfylder det nye opholds- og beskæftigelseskrav. 

Ønsker du at vide mere om gældende lovgivning, kan du læse mere i §11 stk. 3 Lov om aktiv socialpolitik her.

Publiceret 06-02-2020