Du skal selv sørge for at undersøge ved SU-styrelsen, om du er berettiget til SU i din sommerferie.

Hvis du efter, at have færdiggjort din eksamen forventer, at skal på en videregående uddannelse, elev, lære- eller praktikplads, er du i et ubrudt forløb og kan ikke søge om løbende hjælp til forsørgelse. 

Du har selv pligt til at sørge for din forsørgelse i denne periode og du skal derfor lave en opsparing. Du skal i den forbindelse afsøge muligheden for f.eks. SU-lån eller fritidsarbejde for at forbedre din økonomi.

Hvis du afbryder eller afslutter din uddannelse og ikke skal fortsætte enten på videregående uddannelse eller i elev, lære- eller praktikplads, har du mulighed for at søge om løbende hjælp til forsørgelse i form af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse.

Hvis du søger om løbende hjælp til forsørgelse skal du være opmærksom på, at der bliver stillet krav om at du stiller dig til rådighed og deltager i aktivering, udgangspunktet er 37 timer pr. uge.

Hjemmeboende sats på uddannelseshjælp er i 2020 på kr. 2.728,00 og udeboende er på kr. 6.331,00 inden der er trukket til SKAT.

For nærmere information omkring SU reglerne skal du kontakte SU styrelsen eller din studie vejleder, du kan også læse nærmere på www.su.dk.

Publiceret 08-07-2020